HomeFolk Arts Foundation Steering Committee


Folk Arts Foundation was established by 60 founding members. The administrative body of the foundation consists of 20-25 trustees elected among the members for 6-year terms, a president and 7-11 administrative board members elected by the trustees who will serve for 6-year and 3-year terms respectively. Currently serving members of the foundation are given below.


President:  Ali Nebih

 


Administrative Board Members:

Engin Anıl, Öcal Erten, Ayşe İnönü Kayalı, Handan Nebih, Hasan Abohorlu
Hasan Ekmekçi, Akın Eylen, Hasan Çağlıoğlu, Özkan Gürler,Aziz Ener

Board of Trustees:

 

Ali Nebih, Aziz Gürpınar, Engin Anıl, Akın Eylen, Ertan Öztek,Fatma Güven Lisaniler, Fatma Kükrer,

Gaye Özarın, Göksel Gürpınar, Gül Öztek, Handan Nebih, Hasan Abohorlu, Hasan Ekmekçi, Hasan S. Bulunç,

Hilmi Vudalı, İlker Özova, Kani Kanol, Öcal Erten, Rifat Şık, Sonay Anıl, Tarık G. Emiroğlu, 

Tarkan Davulcu, Tijen Cevat, Veli Çufoğlu.

Tüm hakları saklıdır.  - © Halk Sanatları Vakfı - 2009